Referensobjekt


Stora Hammars Nya Kyrka,
Höllviken

Stora Hammars Nya Kyrka i Höllviken (Höllvikens församling, Skåne län)

Höllvikens nya kyrka ritades av arkitekten Magnus Steendorf som år 1890 presenterade förslagsritningar till en byggnad i renässansstil. Under följande år projekterades kyrkobyggnaden och färdigställdes för invigning 1902.

Fasaderna på Stora Hammars nya Kyrka är uppbyggda av rött tegel och dekor av Komstadkalksten som har vittrat sönder och klov har öppnat sig vilket medför ett estetiskt förfall och även en säkerhetsrisk beroende på nedfallande stendetaljer.

Marmor & Granit AB har uppdraget att utskifta Komstadkalkstenen till Svart Jämtlandskalksten som har längre livslängd och kan dimensioneras för ett säkrare montage tack vare Jämtlandskalkstenens uppbyggnad.

Jämtlandskalkstens egenskaper ger kyrkan en ny hållbar fasad och samtidigt bibehåller utseendet.

Våra duktiga hantverkare tillverkar/kopierar under vinterhalvåret de gamla stendetaljerna på traditionellt vis genom stenhuggning samtidigt som den moderna tekniken med laserscanning och CNC maskiner utnyttjas.

Utskiftningen sker under sommarhalvåret och naturligtvis av våra egna montörer.

Arbetet beräknas i 7 Etapper (2011-2017).

Kv Oskar II, Helsingborg

Kv Oskar II Nr 12, Sundstorget, Helsingborg (Oskar 1112 (del av), Sundstorget 5)

Byggnadsår: 1902-03

Arkitekt: Alfred Hellerström

Byggmästare och byggherre: byggmästare Anders P Retzner

Femvånings bostads- och kontorsbyggnad med kalkstens- och sandstensfasad.

Marmor & Granit AB fick uppdraget att se över fasaden då några stenkvadrar verkade vara på väg att falla ner. Vi konstaterade också att så var fallet.

Vi upptäckte att stendetaljerna på fasaden är felkramlade med järnkramlor som rostat sönder. Detta beroende på att fogarna var helt och hållet bortvittrade.

Järnkonstruktionen som säkrar och bär upp det vackert dekorerade burspråket var i bristfälligt skick och fick bytas ut samt rostande järn som spjälkat upp naturstensdetaljer som kapitäl, stolpar och kvadersten.

Som ersättningssten har vi fått använda Portlandskalksten och Obernkirchner sandsten.

 

St Gertrud, Malmö

Vi utförde naturstensarbetena vid konstruktionsarbetet för förstärkning av burspråken.

Arbetena utfördes med den befintliga Fjäråsgnejsen och vissa detaljer ersattes med Ekerödssyenit och Nero Africa.

Markstenen i Gångtunneln sattes om på grund av arbeten med garagevalv under fastigheten befintliga plattor med Fjäråsgnejs kunde återmonteras.

Hela den brunoxiderade fasaden av Ekebergsmarmor slipades ren till en ny fräsch yta och samtliga fasadplattor i Ekebergsmarmor säkerhetsdubbades.

Se artikel i STEN 2011/3

 

Sjöbergska Palatset, Malmö

Sjöbergska är ett byggnadsminnesmärkt hus i hörnet av Drottningtorget i Malmö.

Palatset uppfördes mellan 1893 och 1894 av fabrikör Axel Paulus Sjöberg efter ritningar av arkitekten Alfred Arwidius. Byggnaden har fyra våningar och är byggd i gult tegel med dekorhuggen kalksten. Den är ett välbevarat exempel på påkostad palatsarkitektur i nyrenässans från slutet av 1800-talet. Bland palatsets utsmyckningsdetaljer återfinns Sjöbergs firmamärke, den bevingade hästen.

Vi har tillverkat dockor/spiror, hela frontespiser i Borghamnskalksten för restaureringen av Sjöbergska palatset på beställning från Stucco Maestro.

Arbetena utfördes under ledning av Folke Carlssons Bygg AB som var generalentreprenör. Konserveringsarbetena utfördes av Stucco Maestro.

 

 Stora Herrestad, Ystad

 Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad

 

 

Arlövs kyrka och kapell, Arlöv

 

 

General Ulfeldt, Kristianstad

 

 

Framtidens Hus, Kristianstad

Framtidens Hus är en byggnad mitt på Lilla Torg i Kristianstad som uppfördes 1962. Den ägs sedan 2001 av Claes Dahlqvists fastighetsförvaltning, och har under åren genomgått vissa förändringar. Som underentreprenör till SKANSKA utförde Marmor & Granit naturstensarbetena med att utskifta Ca 200 m2 Ekebergsmarmor på högdelens fasadhörnor samt vissa bitar på lågdelarna av huset.

  • Jag är ofta i Tivoliparken och njuter av alla blommor i hälsoträdgården. Barnen följer gärna med för de älskar att plaska i vattnet på fontänen. Sara, Otto & Hanna
    Tivoliparken; Kristianstad