Restaurering

Restaurering av byggnader i natursten. Hantverkstradition möter ny teknik. Detta ger oss och kunderna enorma möjligheter.

Yrkesskicklighet och modern teknik

Gemensamt för alla restaureringsinsatser är att de kräver stor yrkesskicklighet, omsorg och planering. Våra stenhuggare och montörer är specialister på restaurering av naturstensfasader. Deras hantverkskunskap i kombination med modern teknik gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Vi mallar av befintliga stendetaljer eller gör gipsavgjutningar och silikonformar. Vi väljer stensort som stämmer väl in med den befintliga stenen och påbörjar tillverkningen. Vi del- eller nytillverkar stendetaljer i våra egna lokaler med egna stenhuggare och lärlingar som vi utbildar. Efter tillverkning demonterar våra montörer de trasiga stendetaljerna och monterar de nytillverkade.

Säkerhet

Mer information om restaurering

Natursten restaurering
Natursten fasader
Marmor & Granit broschyr

Länkar

Sveriges Stenindustriförbund
Stucco Maestro – samarbetspartner vid restaurering av fasader

 

  • Jag är ofta i Tivoliparken och njuter av alla blommor i hälsoträdgården. Barnen följer gärna med för de älskar att plaska i vattnet på fontänen. Sara, Otto & Hanna
    Tivoliparken; Kristianstad