Om Marmor & Granit

Hantverkstradition i kombination med modern teknik. Vi utför alla slags naturstensarbeten och är specialister på det speciella. Marmor & Granit står för tradition, kompetens, kvalitet, modern tillverkning och flexibilitet.

Vårt stenhuggeri måttanpassar och tillverkar allt enligt kundens önskemål till offentliga och privata miljöer såväl inomhus som utomhus. Våra skickliga stenhuggare och montörer är specialister på restaurering av naturstensfasader.

Originalet Marmor & Granit grundades 1943. Vi har genom åren byggt upp en hög kompetens och skapat ett brett kontaktnät med ledande internationella- och svenska stenföretag. Detta gör oss till en pålitlig heltäckande stenleverantör med kunnig personal för kundkontakter och bästa tekniska expertis. Vi levererar alla typer av naturstensprodukter över hela landet och utför måttagning och montering i ”närområdet”.

 

utställningslokal / showroom

I vår utställningslokal kan ni få mycket inspiration om vad ni kan använda natursten till. Vi har många inspirerande montrar med olika stensorter och arbetar ständigt med att förnya utställningen. Utställningen ”Sten i Evighet” har sin permanenta plats i vår utställningslokal. Läs mer längre ner på sidan.

Välkomna in och se vilken av alla de stensorter vi erbjuder som passar in i just hos dig!

 

Sten i Evighet

Fram till 1/5 finns utställningen på Regionmuseet Kristianstad.

Artikel om ”Sten i Evighet”

För att sprida kunskap och förståelse för sten i den svenska kulturen tog Riksantikvarieämbetet 1995 fram vandringsutställningen ”Sten i Evighet”. Det var Karna Jönsson, då arbetande på Riksantikvarieämbetet, tillsammans med arkitekt Anna Margrethe Thagaard som utvecklade idén och producerade utställningen. Därefter påbörjade den sin vandring runt om i Sverige.

– När Riksantikvarieämbetets utställning bedömdes ha vandrat färdigt, hade man ingen lämplig förvaringsplats för den och den såldes. På olika vägar har den nu kommit i min ägo. Som professor vid SLU i ämnet ”Natursten som bygg och anläggningsmaterial” kunde jag inte låta bli att köpa denna klenod och placera den så att den blev tillgänglig för alla, berättar Kurt Johansson.

Den återinvigdes i september 2015, på Geologins dag, av Karna och Anna Margrethe och fick då sin permanenta plats på Industrigatan 4-6 i Kristianstad. Anna Margrethe Thagaard tycker det är fantastiskt att utställningen har levt så länge, finns kvar och nu har fått permanent placering, vilket är mycket ovanligt för något som från början var en vandringsutställning.

 

Berättar historia

Sten har under årens lopp haft olika funktioner och betydelser för den svenska kulturen. I vissa fall var stenen bruksföremål, så som stenyxor, pilspetsar etc. Stenen  kunde tidigt också vara ett kultuttryck i form av till exempel hällristningar, runstenar och andra minnesmärken. För religiös manifestation var sten ett typiskt material, inte minst i kyrkobyggnader. Makt har också manifesterats genom stenbyggnader: maktbalansen Kyrkan, Kungen, Adeln, senare Näringslivet och Offentligheten kan här tydligt utläsas ur byggnadernas relativa storlek och utformning.

Utställningen illustrerar genom olika montrar uttryck för denna utveckling. Välgjord detaljrikedom ger en mycket levande bild av de olika tidsepokerna, byggnadsstil, teknik, verktyg etc.

Från år 1000 och till 1550 var kyrkan den största stenanvändaren och då för nybyggnation av kyrkor. År 1550–1850 var förutom kyrkan även Svenska staten, ofta kungen, och adeln stora stenanvändare. Efter 1850 ökade stenanvändningen kraftigt då näringslivets byggnader, offentliga byggnader och bostäder byggdes allt mer i sten, men även ett stort antal kyrkor byggdes.

Trots att i stor utsträckning ”sten är evig” måste den i vissa delar underhållas och restaureras. Även där sker det en kontinuerlig utveckling. I en av utställningens montrar visas de restaureringstekniker som användes 1995.

I en sista monter har man lagt till det som hänt inom den tekniska utvecklingen sedan utställningen skapades. Dagens 3D-teknik gör det möjligt att skanna och tillverka stendetaljer i en fräs. Men även idag så använder man kvalificerade hantverkare de gamla verktygen för att ge den frästa stenytan sin slutfinish.

Välkomna till Marmor & Granit och besök utställningen. Öppet vardagar 08.00 – 17.00. Fram till 1/5 finns utställningen på Regionmuseet Kristianstad. 

  • Jag köpte oregelbunden Offerdalsskiffer av Marmor & Granit och det blev verkligen mycket snyggare än massproducerade betongplattor på uteplatsen. Anders Olsson
    Hässleholm